Anasayfa
M İ L A S v4.703
Kütüphane Otomasyon Sistemi
M İ L A S v4.703 Tanıtım Özellikler Haberler Destek Referanslarımız İletişim

Yeni Bir Katalog Kaydı Eklemek Hiç Bu Kadar Kolay Olmamıştı...


MiLAS Size İki Farklı Veri Girişi İmkanı Sunar:
 1. Basit veri girişi:
 2. Temel katalog bilgilerini girmeyi sağlar. Bu ekrandaki alanlar sizin tarafınızdan belirlenebilir ve yapılan kayıt otomatik olarak MARC formatında saklanır.
 3. MARC referanslı veri girişi:
 4. MARC standartlarına yabancı kullanıcılara, bu standartları öğrenmelerine imkan sağlayan yönlendirmelerin bulunduğu veri giriş ekranıdır. Bu ekran şablonu tarafınızdan da oluşturulabilir.
Genel Özellikler:
 • Katalog kayıtları USMARC formatında girilir.
 • Girilen kayıda tam metin eklenebilir ve bu tam metin içinden sözcük taranabilir.
 • Girilen kayıda sınırsız sayıda ve istenilen formatta dosya eklenebilir. Eklenen metin tabanlı dosyaların içeriğinden sözcük taranabilir.
 • Program Cutter'ı ve yer numarasını otomatik olarak vermektedir. Yer numarası LC ve Dewey sınıflama sistemlerini desteklemektedir.
 • Kullanıcı tarafından tanımlanabilen otorite dizinleri ile bilgi tekrarı olmaksızın hızlı veri girişi yapılabilmekte, erişimde tek biçimlilik sağlanabilmektedir.
 • MARC yapısında tekrar edilebilen ve edilemeyen alanlar, sistem tarafından kontrol edilebilmektedir.
 • MARC ekranında veri girişi sırasında MARC yapısı ile ilgili yardım alınabilmektedir.
 • MARC transferi ile sisteme aktarılan kayıtlar sistem tarafından otorite dizinlerine eklenirler. İstenilirse üzerinde değişiklikler yapılabilir.
 • Kayıtlara demirbaş numarası ve demirbaş ile ilgili detay bilgiler verilebilmekte, birden fazla kopya için gerektiğinde birden fazla demirbaş numarası oluşturulabilmektedir.
 • Dermede bulunan herhangi bir kaydın kopyası çıkartılarak yeni bir kayıt oluşturulabilmekte, böylelikle özellikle farklı edisyonlar arasında hızlı veri girişi sağlanabilmektedir.

Siz de kütüphanenizde tüm bu özelliklere ve daha fazlasına sahip olmak istiyorsanız bizi arayın!